Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Grudniowe posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - spotkanie opłatkowe z prezesami kół

Aktualności | 2017-12-15 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach


W dnia 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jarosław Pawlak; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański. Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 23 uchwał, w sprawach organizacyjnych, rybacko-wędkarskich, finansowych, sportu.

W sprawach różnych udzielono odpowiedź na protokół Okręgowej Komisji Rewizyjnej z dnia 20.06.2017 r. z przeprowadzonej kontroli koła PZW nr 78 Jas-Mos, dotyczącej wprowadzonego programu naprawczego działalności gospodarczej koła.

 

 

 

W dniu następnym 14 grudnia 2016 r. o godz. 15,00 w siedzibie okręgu rozpoczęło się uroczyste spotkanie opłatkowe z prezesami kół, które otworzył prezes okręgu Mirosław Iwański witając wszystkich zaproszonych gości, w tym prezesa ZG PZW Teodora Rudnika.

 

 

W uroczystości uczestniczyli członkowie okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sadu koleżeńskiego, działacze wyróżnieni odznaczeniami związkowymi, przedstawiciele kół, które w 2016 r. wzorowo wywiązały się z realizacji zadań określonych w załączniku do uchwały nr 40/2016 ZO w sprawie podziału składek członkowskich na 2017 r. dot. m. in. oceny działalności kół. 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu Mirosław Iwański wspólnie z prezesem ZG PZW Teodorem Rudnikiem i przewodniczącym komisji odznaki Andrzejem Szczęsnym wręczyli najwyższe wyróżnienie PZW tytuł  „Członek Honorowy PZW” kol.: Ryszardowi Chrobok z koła PZW nr 32 Lędziny, kol. Mieczysławowi Ostrowskiemu z koła PZW nr 16 ArcelorMittal Dąbr. Gór., kol. Kazimierzowi Kowalikowi z koła PZW nr 44 Pszczyna i kol. Andrzejowi Jania z koła PZW nr 106 OSP Dąbrowa Narodowa w Jaworznie.

 

 

Wręczono 26 wyróżnienia pieniężne w kwocie po 1000 zł dla kół PZW: nr 3 Bytom, nr 4 Brzeziny Śląskie, nr 6 Czeladź, nr 15 Grodziec, nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, nr 23 Katowice Bogucice, nr 25 Szopienice, nr 26 Kazimierz Juliusz, nr 28 Knurów, nr 33 Libiąż, nr 34 Łazy, nr 37 Mysłowice, nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie, nr 43 Pyskowice, nr 47 Radzionków, nr 56 Świętochłowice, nr 57 Szczakowa Miasto, nr 58 Szczakowa Kolejarz, nr 63 Wojkowice, nr 68 Zebrzydowice, nr 72 „ZAMET” Tarnowskie Góry, nr 86 KWK „Śląsk”, nr 89 KWK „Staszic”, nr 100 Siemianowice Śląskie, nr 105 „Silesia” Rybnik, nr 118 KWK „Murcki za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w 2016 r. określonych w kryteriach oceny działalności kół.

 

 

 

W dalszej części spotkania prezes ZO przekazał informację na temat porozumień międzyokręgowych, które zostały przedłużone na 2017 r. na tych samych zasadach co w roku ubiegłym. Rozszerzono dodatkowo porozumienia z okręgami Bielsko Biała, Częstochowa i okręgiem Nadnoteckim. Trwają negocjacje w sprawie porozumienia z okręgiem opolskim.

 

Następnie prezes okręgu z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku złożył życzenia wszystkim przybyłym na tą uroczystość wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz sukcesów w  działalności Związkowej zapraszając do łamania się opłatkiem.

  

 

 

 

 

 

O godz. 17,00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Okręgu, na którym przyjęto m. in. uchwały  w sprawie:

 

̶   zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO podjętych w październiku br. jednocześnie zmieniając pkt 7, 20 i niektóre zapisy cennika korzystania ze stanicy wędkarskiej Buków, zawartych w uchwale nr 58/2017 r. Prezydium ZO wprowadzone do zatwierdzonej uchwały; usunięcia składu komisji egzaminacyjnej koła PZW nr 102 Żory; zatwierdzenie  plan  i tematykę  posiedzeń  Prezydium  ZO i Zarządu Okręgu PZW   w Katowicach  w 2018 roku; zatwierdzenia wzoru pełnomocnictwa dla członków zarządów kół Okręgu PZW w Katowicach; udzielenia dyrektorowi biura ZO pełnomocnictwa do składania oświadczeń w zakresie: praw i obowiązków majątkowych, czynności bankowych, reprezentowania Okręgu przed sądami, urzędami, organami administracji rządowej i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi, wynikających z działalności statutowej Okręgu z prawem substytucji; zmiany przynależności Koła PZW nr 64 Zabrze do Rejonu IV; zmiany nazwy Koła PZW nr 78 KWK Jas-Mos usuwając z jej nazwy „KWK”- omówione przez wiceprezesa ZO ds. organizacyjnych Janusza Olszewskiego;

 

̶   zatwierdzenia regulaminu i cennika łowiska licencyjnego Rybnik zawierający m.in. warunki wędkowanie z brzegu w godzinach od 4,00 do 23,00, dotyczy również odcinka tzw. „zrzutu ciepłej wody” oraz terenu ośrodka „Kotwica”,  na odcinku ,,zrzutu ciepłej wody” doba wędkarska rozpoczynać się będzie od godziny 12,00 do godziny 12,00 dnia następnego,  – obostrzenia wynikają z podpisanej nowej umowy z elektrownią; zatwierdzenia regulaminów łowisk licencyjnych: nr 610z „Buków” położonego w miejscowości Buków przy ulicy Głównej, którego gospodarzem jest koło PZW nr 78 Jas-Mos; nr 542 „Ziemowit” nr 542 położonego w Lędzinach przy ulicy Oficerskiej,  którego gospodarzem jest koło PZW nr 32 Lędziny; nr 737 „Moczury” i nr 738 „Zacisze”  położonych w Knurowie, których gospodarzem jest koło PZW nr 28 Knurów - omówione przez wiceprezesa ZO ds. gospodarczych Edwarda Totonia,

 

̶   określenia wysokości wpisowego dla członków uczestników PZW, która w Okręgu PZW w Katowicach wynosić będzie 0,00 zł, którzy po raz pierwszy wstąpią do Związku; sprzedaży samochodu Ford Transit i zakupu nowego samochodu Dacia Duster przystosowanego do patrolowania łowisk trudnodostępnych szczególnie narażonych na kłusownictwo rybackie; zakupu programu księgowego „Sage symfonia środki trwałe” do celów ścisłego rozliczania się  okręgu i kół z urzędem skarbowym; nieodpłatnego przekazania ryb na cele charytatywne i reprezentacyjne okręgu; zatwierdzenie pozytywnie zaopiniowane przez komisję finansową preliminarzy budżetowych kół na 2018 rok; przyznanie nagrody pieniężnej w wysokości 1.000,00 zł dla 26 kół wymienionych powyżej na uroczystym spotkaniu opłatkowym – omówił skarbnik ZO Robert Sito;

 

̶   zatwierdzenia na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego kalendarza okręgowych imprez sportowych na 2018 rok; ustalenia zasad przyznawania przez OKS i OKW stawek zanętowego i innych świadczeń związanych z organizacją w 2018 roku, zawodów wędkarskich i rzutowych; odprowadzania na fundusz sportu okręgu lub koła 10 zł odpisu z zawodów wędkarskich rozgrywanych na wodach okręgu przez inne podmioty nie zrzeszone w PZW – omówił wiceprezes ZO ds. sportu Bogusław Kossowski,

 

̶   nadana odznaki okręgowej „Senior Wędkarstwa” kol. Eugeniuszowi Matias z koła PZW nr 9 Chorzów – omówił przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny,

 

̶   prowadzenia internetowej prezentacji działalności kół Okręgu PZW w Katowicach poprzez realizowanie uchwały XXXI KZD zobowiązującej zarządy kół do utworzenia i prowadzenia prezentacji działalności koła w portalu  Związkowym – www.pzw.org.pl - omówił przewodniczący komisji promocji i mediów Dariusz Gacek.

   

 

 

W dalszej części obrad wiceprezes ZO ds. organizacyjnych Janusz Olszewski  przedstawił informację o realizacji uchwał programowych XXXI Okręgowego i Krajowego Zjazdu Delegatów, które realizowane są na bieżąco.

Sekretarz ZO kol. Robert Sito i gł. księgowa Iwona Galus złożyli relację z wykonania budżetu za 11 miesięcy 2017 r., który mino spodku ilości członków realizowany jest zgodnie z założeniami budżetowymi i nie zagraża jego wykonaniu dzięki oszczędnie prowadzonej gospodarce finansowej.

 

 

Dyrektor biura ZO złożył informację w sprawie nowych przepisów prawa wodnego jakie będzie obowiązywało z danie 1 stycznia 2018 r. powołujące nową instytucję zarządzającą wodami w kraju. Ulegają likwidacji regionalne zarządy gospodarki wodnej (RZGW) w miejsce, których powstaje państwowe gospodarstwo wodne (GPW) „Wody Polskie” zarządzane centralnie przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. W naszym regionie na terenie dotychczasowego działania RZGW Gliwice będą 3. zarządy zlewni i 11. jednostek nadzorów wodnych, które m.in. zajmować się będą wydawaniem pozwoleń wodno prawnych i dzierżawią wód. Pełna struktura organizacyjna PGW „Wody Polskie” będzie podana do publicznej wiadomości na początku stycznia 2018 r. wraz z danymi adresowymi.

Przedstawił analizę jesiennego zarybienia z funduszy okręgu wód: o powierzchni do 10 ha za kwotę ok. 190 000 zł, zbiorników do 50 ha za kwotę ok. 400 000 zł, akwenów powyżej 10 ha do 50 ha za kwotę ok. 386 000 zł i akwenów do 10 ha za kwotę ok. 181 000 zł.

 

 

 

W sprawach różnych prezes ZG PZW kol. Teodor Rudnik złożył informację z przebiegu XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów i przedstawił wizję działalności władz naczelnych PZW nakierunkowanych w szczególności na szeroką współpracę z okręgami i stwarzania wędkarzom jak najdogodniejszych warunków do wędkowania.

 

 

Prezes ZO przekazał informację na temat porozumień międzyokręgowych, które zostały zawarte na 2018 r. na zasadach 50% składki członkowskiej. Zarząd Okręgu w Bydgoszczy podpisał porozumienie na tych samych warunkach jak w roku 2017, który obniżył dla naszych wędkarzy składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód do wysokości 50 zł. Zawarto również porozumienie z okręgami częstochowskim, Bielsko Biała na wykupywanie składki  ulgowej w wysok. 75 zł dla wędkarzy wymienionych okręgów. Trwają negocjacje z innymi okręgami w sprawie porozumień o współpracy, które po ich podpisaniu zostaną opublikowane na stronie internetowej okręgu.

 

Główna księgowa Iwona Galus złożył sprawozdanie z przebiegu szkolenia księgowych PZW  jakie odbyło się w dniach 5 – 6.12.2017 r. w Spale w sprawach wprowadzonych zmian w przepisach podatkowych nakładających bezwzględny obowiązek miesięcznego rozliczania się z organami skarbowymi. Nie będzie możliwości wprowadzania korekt do sporządzonych jednolitych plików kontrolnych.

 

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama