Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 17.02.2018

Aktualności | 2018-02-17 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W sobotę 17 lutego 2018 r. o godz. 10,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 14,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jarosław Pawlak; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

 

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 8 uchwałę w sprawie:

 

- uchylenia uchwał Prezydium ZO PZW w Katowicach dotyczących składów komisji egzaminacyjnych kół, którą omówił  wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski;

 

 

- zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 216 „Malinka” położonego na terenie środka Malinka w Kluczach przy szosie Klucze-Kwaśniów, którego gospodarzem jest Koło PZW  nr 40 Leśnik w Olkuszu, regulaminu łowiska licencyjnego nr 810 „Gierzyna” położonego w Miasteczku Śląskim Żyglinie, pow. tarnogórski,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 108 Miasteczko Śląskie, regulaminu łowiska licencyjnego nr 311 „Kalety” zlokalizowanego w gminie Sosnowiec na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. „Dziekana” przy ulicy Okólnej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 36 Sosnowiec – Milowice, regulaminu łowiska licencyjnego nr 755 „Toń” położonego w Sośnicowicach przy ulicy Smolnickiej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 13 Gliwice a opiekunem Sekcja Wilcze Gardło, które omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

- udzielenia zezwolenia na rozegranie z łodzi „Spinningowych Mistrzostw Okręgu Teamów” na zbiorniku nr 713 Dzierżno Duże, które  zostaną rozegrane z łodzi uczestników, którą omówił wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogusław Kossowski;

- ogłoszenia konkursu „Młodzieżowe Koło Roku 2018” i zatwierdzenia jego regulaminu. Celem konkursu jest zainteresowanie kół PZW naszego okręgu do działalności z dziećmi i młodzieżą poprzez szkolenia pogłębiające wiedzę ekologiczną, wędkarską i sportową, organizację zawodów sportowych, promowanie aktywnego wypoczynku, promocję wędkarstwa w środowisku dzieci i młodzieży oraz promowanie działalności organizacyjnej z młodzieżą z wykorzystaniem portalu pzw.org.pl., nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz” członkowi uczestnikom koła PZW  nr 1 Będzin kol. Bartłomiejowi Malinowskiemu, które omówił wiceprezes ZO ds. młodzieży Zbigniew Mośko.

 

Omówiono 14 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dot., m.in. spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych i sportowych regulujących działalność okręgu w 2018 r.

 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjął następujące uchwały w sprawie:

 

- przedłożenia do wiadomości 4 uchwał przyjętych na posiedzeniu styczniowym przez prezydium ZO, uchylenia 9 uchwał podjętych na walnych zgromadzeniach sprawozdawczych kół w grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r. niezgodnych z obowiązującymi przepisami PZW, uchylenia uchwały nr 8/2018 Zarządu Koła PZW nr 8 Bieruń Nowy z dnia 16.02.2018 r. w sprawie odmówienia przyjęcia członka PZW z koła PZW Okręgu Bielsko Biała z naruszeniem  par. 11 ust. 1 Statutu PZW, zatwierdzenia Regulaminu Klubu Karpiowego Dzierżno Duże powołanego uchwałą nr 7/29/2018 Zarządu Koła PZW nr 29 Dzierżno Duże z dnia 10.01.2018 r. – przedstawił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych Janusz Olszewski.

 

 

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następujące uchwały:

 

- dokonano zmiany umowy dzierżawy nr 1/H/2001 ośrodka rybackiego Hażlach przedłużając zawartą umowę dzierżawcy do 2023 r., umożliwiając tym samym wystąpienie dzierżawcy o pozyskanie środków unijnych na modernizację gospodarstwa rybackiego będącego własnością okręgu; dokonano podziału środków finansowych na zarybienie w 2018 r., w wysokości do 2 200 tys. zł, przeznaczonych na obwodów rybackich, wody stojące będące poza obwodami rybackimi,  finansowane z części składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód będącej w dyspozycji okręgu, wprowadzono zmiany do regulaminu łowiska licencyjnego nr 610z Buków ustalającej limit sprzedawanych  zezwoleń do170 szt. - przedstawiał wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń.

 

W zakresie działalności finansowej podjęto następujące uchwały:

 

- przyjęto budżet Okręgu PZW w Katowicach na 2018 rok oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe Okręgu PZW w Katowicach  za 2017 rok; wprowadzono zmiany do regulaminu i cennika korzystania z przystani wędkarskiej nad zbiornikiem Przeczyce w Siewierzu oraz regulaminu porządkowego, cennika i regulaminu rezerwacji ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu w 2018 r., przyznano  kwotę 500,00 zł na gwóźdź pamiątkowy z okazji nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Kołu PZW nr 22 Kleofas, udzielono pożyczki finansowej na remont rybaczówki na oś. Bezchlebie dla koła PZW nr 64 Zabrze  – przedstawił skarbnik ZO Robert Sito i gł. księgowa Iwona Galus.

 

W zakresie ochrony wód:

 

Dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski przedstawił za 2017 r. ocenę pracy etatowej oraz Społecznej Straży Rybackiej w kołach. W 2017 roku Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach liczyła 613 strażników ,  przeprowadziła 7324 działania antykłusownicze;  w porze dziennej 6382   działania oraz 942 w porze nocnej.  W czasie prowadzonych działań na wszystkich rodzajach wód wodach  skontrolowano 45589 wędkarzy, w tym na wodach otwartych 39391 wędkarzy, na wodach licencyjnych 5735 wędkarzy oraz 463 wędkarzy w innych obrębach ochronnych. W wspólnych działaniach uczestniczyła 291 razy Państwowa Straż  Rybacka, 410 razy Policja, oraz 332  kontroli przeprowadziliśmy z innymi służbami tj. Straż Miejska, Straż Leśna, Straż Łowiecka, Straż Pożarna. W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 48 szt. sprzętu: w tym wędkarskiego 10 szt., sprzętu kłusowniczego 28 szt. oraz 10 szt. innego sprzętu . Ujawniono 1051 wykroczenia   w tym 697 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowy, 354 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 326  mandaty karne na kwotę 43.340 zł, w tym na członków PZW 121 MK na kwotę 12.910 zł oraz na osoby nie zrzeszone 205 MK na kwotę 30.430 zł.

 

Pracownicy Działu Ochrony Wód zatrudnieni na etatach  strażników w 2017 roku   przeprowadzili 1 062 działań antykłusowniczych, w tym 947 dziennych oraz 115 nocnych. Skontrolowali 6 698 wędkarzy, w tym na wodach otwartych Okręgu 6 620 osób, na wodach licencyjny Okręgu 738 osób. W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano  10 szt. sprzętu kłusowniczego, którym posługiwali się lub używali kłusujący na wodach Okręgu. We wspólnych działaniach udział brało 452 przedstawicieli SSR kół  PZW, 180  PSR, 138 z Policji. Straż Pożarna, Straż Miejska, Służby Leśne brały udział w 179 działaniach antykłusowniczych. Ujawniono 245 wykroczenia popełnione przez wędkujących w tym 216 wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym i 29  wykroczeń przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. W czasie wspólnych działań antykłusowniczych nałożono 212 mandaty karne na kwotę 25.930 zł, w tym na osoby zrzeszone w PZW 97 MK na kwotę 9.610 zł , osoby nie zrzeszone 115 MK na kwotę 16.320 zł. Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach działa na terenie trzech województw tj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego. Dużą pomocą w działaniach antykłusowniczych na wodach chronionych przez SSR w Okręgu PZW w Katowicach jest prawidłowa współpraca z jednostkami PSR w Katowicach, PSR w Opolu oraz współpraca z PSR w Krakowie. Współpraca z jednostkami Policji w szczególności z Oddziałami Prewencji w Katowicach, KPP w Tarnowskich Górach, KPP w Wodzisławiu , KPP w Raciborzu , KPP w Oświęcimiu, KPP w Chrzanowie KMP w Gliwicach, KP w Alwerni układa się prawidłowo i skutkuje eliminowaniem kłusowników z naszych wód, a także dyscyplinuje członków PZW, którzy naruszyli przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym, lub Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. W miesiącu maju 2017 roku nawiązana została współpracę z Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie. Pozwoli to nam szybciej i skuteczniej reagować na wykroczenia popełniane w rejonie rzeki Wisły na odcinku powiatu bieruńsko-lędzińskiego ,zbiornika Dziećkowice, a także zbiornika Chechło w Chrzanowie.

 

W okresie sprawozdawczym za pośrednictwem Komendanta  SSR Okręgu PZW w Katowicach skierowano 433 wykroczeń do Rzeczników  Dyscyplinarnych Kół PZW ,  46 wykroczenia i przestępstwa do PSR Katowice, oraz 48 spraw na Policję. Do Rzeczników Dyscyplinarnych w innych Okręgach PZW (Bielsko-Biała-4,Lublin- 1 ,Opole- 4,Częstochowa -4,Mazowiecki-1,Nadnotecki-1)  wykroczenia.


W dalszej części posiedzenia dyr. Henryk Brylski omówił analiza wyników rejestracji połowów w 2016 r. i analizę wydatków na zarybienie w kołach za 2017 r., z której wynika, że zarybienie wód w 2017 r. kształtowało się w granicach ok. 269 ton wartości ok. 3, 6 miliona złotych. Pełny tekst zostanie zamieszczony na stronie internetowej okręgu.

 

Prezes Zarządu Okręgu Mirosław Iwański złożył informację z pracy Prezydium ZG i Zarządu Głównego dotyczącą m.in. ustalenia składów komisji problemowych Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego  w latach 2013-2017, przyjęcia planów pracy komisji problemowych, uchwalenia Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW oraz Instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych PZW, zawieszenia uchwały Prezydium ZO PZW w Poznaniu w sprawie likwidacji kół PZW w Poznaniu, nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego dla kół okręgu poznańskiego, wyrażenia zgody na realizację wniosków Gospodarstwa Rybackiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 –2020”, ustanowienia „Zasad organizacyjnych sportu wędkarskiego w PZW”, zatwierdzenia terminarza imprez sportowych na 2018 r., zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW za 2017 r. ,ocenę udziału reprezentacji Polski w mistrzostwach świata i Europy, omówienie pisma Urzędu ochrony konkurencji i konsumentów w świetle określonej praktyki stosowanej przez okręgi PZW mogące stanowić przejawy nadużywania pozycji dominującej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a w szczególności wiążącej się z pakietyzacją metod i sposobów wędkowania.

 

 

 

 

Kol. Zb. Mośko przedstawił informację o wyborze prezesów zarządów w kołach rej. IV. Prezesem koła PZW nr 118 przy KWK Murcki został wybrany kol. Piotr Sławiński, a w kole PZW nr 24 Katowice Janów przy KWK Wieczorek kol. Krzysztof Chrostek.

 

W sprawach różnych kol. Janusz Olszewski przedstawił analizę uchwał podjętych na walnych zgromadzeniach sprawozdawczych kół. Z przeprowadzonej analizy jak również z przedstawionych informacji przez opiekunów rejonu niezbędne jest przeprowadzenie wspólnie z okręgową komisją rewizyjną cyklu szkoleń dla prezesów kół i przewodniczących komisji rewizyjnych kół z wybranych zagadnień i uchwalonego w 2017 r. nowego statutu PZW.

 

 

wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogusław Kossowski wręczył na ręce prezesa ZO w imieniu Zarządu Okręgowego Klubu Wędkarskiego tabliczkę pamiątkową.

 

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama