Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 27.09.2018

Aktualności | 2018-09-28 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 27 czerwca 2018 r. o godz. 12,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 6 uchwał w sprawie:

 

- zamknięcie do wędkowania zbiornik nr 206 Wolbrom do odwołania, w związku z masowym śnięciem ryb. Przyczyny śnięcia ryb są wyjaśniane przez służby sanepidu,

- zamknięcia do amatorskiego połowu ryb zbiornik  Dziećkowice oraz zbiornik Kozłowa Góra  w dniach 18.10.2018 r. od godziny 6.00 do dnia 21.10.2018 r. do godziny 15.00. Zbiornik zostaje zamknięty na czas rozegrania XXXI Indywidualnych Spinningowych Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów,

- zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 113 „Herkules”,

- podpisania protokołu uzgodnień z PGW Wody Polskie dla  działki  nr 463/300  położonej w gminie Lubomia, obręb Nieboczowy k. m. 2  o pow. 0,0270 ha,

- okresowego zamknięcia do wędkowania części linii brzegowej zbiornika Pogoria III,                                       

- wystąpienia z wnioskiem do Rady ds. Młodzieży ZG PZW o nadanie stopnia i uprawnień Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej

Uchwały omówili:  wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń i wiceprezes ZO ds. sportu Bogdan Kossowski.

 

Ponadto omówiono projekty 9 uchwał dot., m.in. spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, młodzieżowych i nadawania odznaczeń dla młodzieży i seniorów wędkarstwa.

 

 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjął następującą uchwałę w sprawie:

 

- przedłożenia uchwał Prezydium ZO podjętych na posiedzeniach Prezydium ZO w dniach 26.07.2018 r. i 23.08.2018 r., które przyjęto baz zmian i uchyleń, którą omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski;

 

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następującą uchwałę w sprawie:

 

- zasad wędkowania obowiązujących od 2019 r. na wodach ogólnodostępnych, których treść zostanie zamieszczona na stronie internetowej okręgu,

- zmiany załącznika do uchwały nr 59/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wykazu wód krainy pstrąga i lipienia na lata 2018 – 2020. Do wykazu dopisano rzekę Wapiennica w dorzeczu Małej Wisły ustanawiając granice - od jej źródeł do mostu drogowego w miejscowości Ligota, na której m.in. wprowadzono zakaz zabierania złowionych ryb - uchwały omówił dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski;

 

 

W zakresie działalności finansowej podjęto następujące uchwały:

 

- podziału składek członkowskich na 2019 rok połączonych z kryteriami oceny działalności kół od 2019 r.,

- uchwalenia okręgowych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  na 2019 rok na zasadach ustalonych z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odchodząc od zasady pakietyzacji metod i rodzaju wędkowania z jednej pełnej składki na kilka składek wyodrębnionych oraz opłat dla wędkarzy niezrzeszonych

- dofinansowania inwestycji związanych z utrzymaniem wody w stawach Halemba nr 717 w kole PZW nr 92 KWK Halemba w wysokości do 5.000 zł,

- zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 11/2018 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 17.02.2018 r. w sprawie regulaminu porządkowego, cennika oraz regulaminu rezerwacji ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego  w Bezchlebiu od 2018 r. - omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito wspólnie z gł. księgową kol. Iwoną Galus;

 

 

W zakresie nadanie odznaczeń i wyróżnień dla członków PZW, podjęto następujące uchwały:

̶  w sprawie nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz”. Odznaczenia otrzymali członkowie uczestnicy z koła PZW: nr 34 Łazy – 4 szt., koła PZW nr 108 Miasteczko Śl. – 4 szt i 3 szt. z koła PZW nr 124 Borynia omówił wiceprezes ds. młodzieży kol. Zbigniew Mośko,

̶  w sprawie nadania odznak „Senior Wędkarstwa” . Nadano 3 odznaczenia dla seniorów z koła PZW nr   - omówił wiceprezes ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski.

 

 

W dalszej części obrad wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski omówił potrzebę przeprowadzenia inwentaryzacji pieczęci używanych przez koła i doprowadzenie do ich zgodności z obowiązującymi w Związku przepisami. Złożył także informację z realizacji uchwał zjazdowych OZD i KZD, która przebiega z przyjętym planem pracy Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.

 

W zakresie działalności finansowej gł. księgowa biura ZO Iwona Galus – przedstawiła informację w sprawie realizacji budżetu okręgu w br. Realizacja budżetu przebiega bez zagrożeń pomimo zmniejszenia się stanu ilościowego o 153 członków do analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

Prezes Zarządu Okręgu Mirosław Iwański złożył informację z pracy Prezydium ZG i Zarządu Głównego dotyczącą m.in. powołaniu nowego dyrektora biura ZG PZW, rozwiązania komisji morskiej i włączenia jej przewodniczącego do komisji ochrony i zagospodarowania wód, uchwalenia nowego Regulaminu organizacyjnego koła PZW, zatwierdzenia nowej karty ewidencyjnej członka PZW zgodnej z wymogami RODO, przejęcia przez Okręg PZW w Katowicach majątku ogólnozwiązkowego zakupionego ze składek członkowskich Okręgu w latach, kiedy okręgi nie posiadały osobowości prawnej, ustanowienia składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w wysokości 90 zł, uchwalenia Regulaminu nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW oraz Regulaminu nadawania tytułu „Członka Honorowego PZW”

 

Dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski - złożył relację z rozpoczęcia zarybień jesiennych, które będą trwały ponad dwa miesiące.

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama