Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach – 09.05.2019 r.

Aktualności | 2019-05-09 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

 W czwartek 9 maja 2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski i Wojciech Jędrysik; dyrektor biura ZO Henryk Brylski i główna księgowa Iwona Galus.

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański.

 

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 14 uchwał w sprawie:

 

- uchylenia uchwały nr w/6 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła PZW nr 10 Chrzanów Miasto z dnia 09.12.2017 r.  w sprawie prac na rzecz koła, podjętej niezgodnie z § 55 pkt 1 statutu PZW i uchwałą nr 22 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dn. 1.07.2006 r. w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania łowisk specjalnych PZW. Składka członkowska na łowisko specjalne zawiera wszystkie składowe niezbędne do jego samofinansowania się.

- zatwierdzenia Regulaminu korzystania z samochodów służbowych przez pracowników i działaczy okręgu,

- powołania 3. osobowej komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską w Kole PZW nr 29 Dzierżno Duże - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski;

  

 

 

- wyrażenia zgody dla Koła PZW nr 37 Mysłowice na postawienie garażu typu „blaszak” na terenie rybaczówki w Mysłowicach z przeznaczeniem na sprzęt gospodarski i wędkarski,

- wyrażenia zgody dla Koła PZW nr 121 Brzeszcze na ustawienie wiaty  i kontenerów na nową siedzibę koła oraz na przygotowanie gruntu pod parking na terenie łowiska „Sumik,”

- regulaminu porządkowego, regulaminu rezerwacji pomieszczeń oraz cennika wynajmu pomieszczeń Rybaczówki na terenie ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego Czechowice-Bezchlebie Koła PZW nr 64 Zabrze. Regulamin dotyczy tylko części wydzielonej zwanej rybaczówką. Część wydzielona ośrodka to jedynie budynek rybaczówki, którego pomieszczenia przystosowano do rekreacyjnego wypoczynku wędkarzy,

- zatwierdzenia regulaminu łowisk licencyjnych nr 503 „Wisła Mała” i nr 548 „Łącka Grobla” położonych  w miejscowości Wisła Mała i nr 548 „Łącka Grobla” w miejscowości Łąka, których gospodarzem jest koło PZW nr 44 Pszczyna,

- zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 116/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 634 „Sazan”. Zmiana załącznika - w pkt IV. 2 otrzymuje następujące brzmienie - „Ogranicza się ilość wydawanych zezwoleń rocznych do 80 sztuk,”                      

- zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 11/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 203 „Sławków.” Zmiana załącznika - w pkt IV.1 otrzymuje następujące brzmienie - „Ogranicza się ilość wydawanych zezwoleń rocznych do 50 sztuk.”                      

- zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 34/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu i cennika stanicy wędkarskiej oraz pola kempingowego Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem nr 003 Pławniowice - uchwały omówił dyrektor biura ZO Henryk Brylski;

 

 

 

- załącznika nr 1 do uchwały nr 25/2016 PZO z dnia 17.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kont rozszerzając konto o numer 501-9-1-8 „Koszty działalności statutowej Okręgu” na – zadania publiczne – środki własne – wyposażenie – Taki podział związany jest z wymogami rozliczenia dotacji unijnej w woj. małopolskim - uchwałę omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito;

 

- organizacji indywidualnych i drużynowych zawodów spinningowych z łodzi na zbiorniku Dzierżno Duże. Zbiornik Dzierżno Duże staje się bardzo atrakcyjnym łowiskiem obfitującym w duże okazy ryb drapieżnych i ryb spokojnego żeru. Po wprowadzeniu na nim przepisu złów i wpuść stało się ono łowiskiem spełniającym wszelkie warunki umożliwiające podnoszenie poziomu sportowego wędkarzy uprawiających sport rekreacyjny i wyczynowy. Zawody indywidualne i drużynowe będą odbywać się pod pełną kontrolą działu sportu biura Okręgu i działaczy koła PZW Dzierżno Duże po spełnieniu warunków określonych w uchwale. Między innymi organizacja zawodów będzie obowiązkowo zgłaszana do działu sportu i dot. będą zawodów mistrzowskich na każdym szczeblu organizacyjnym okręgu ujętych w terminarzach imprez sportowych. Zawody nie będą mogły kolidować z terminami mistrzostw Okręgu, Grand Prix Polski i Mistrzostw Polski. Organizator zawodów towarzyskich będzie musiał uzyskać odrębną zgodę na ich rozegranie,

- udziału w XVI Mistrzostwach Polski Policji w wędkarstwie spławikowym jakie odbędą się w dniach 06 - 08 września 2019 r. na wodach kanałów -  Śledziowy i Piaskowy w miejscowości Trzcinisko. Zawody odbywają się w ramach współpracy policji z Polskim Związkiem Wędkarskim w zakresie zwalczania kłusownictwa i przestrzegania obowiązujących przepisów. - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogusław Kossowski;

 

 

 

- zasad naboru uczestników młodzieżowego obozu wędkarskiego do ośrodków wypoczynkowych ZHP BERDO w Myczkowcach i Oćwiece - organizowanego przez Radę ds. Młodzieży Zarządu Głównego PZW. Łączna ilość uczestników ograniczono do 22 miejsc. Każdy rejon wyznacza po 2 osoby. Pozostałe miejsca przeznaczone są dla zwycięzcy zawodów: „Finał Młodych Talentów,” „Mistrz Okręgu” w dyscyplinie spławikowej kadetów,  zwycięzcy: „Olimpiady Okręgowej”  do lat 12 i 14, zwycięzcy klasyfikacji „GP Okręgu” w kategorii kadet i zawodów z cyklu „GP Komisji Młodzieżowej” oraz zawodów "Otwarcia Sezonu Wędkarskiego". Warunkiem uczestnictwa w obozie jest samodzielność i posiadanie własnego podstawowego sprzętu wędkarskiego. Uczestniczą dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 10 do 15 lat. Koszty uczestnictwa pokrywane są z budżetu Komisji ds. Młodzieży z częściową odpłatnością uczestników obozu. Opuszczenie zgrupowania z powodów nie zawinionych przez organizatora spowoduje obciążenie kosztami wnoszącego opłatę za obóz - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. młodzieży kol. Zbigniew Mośko;

 

 

 

W sprawach różnych omówiono protokół posiedzenia rej. VII oraz przyjęto zasady udzielania odpowiedzi na wnioski podjęte w czasie obrad rejonu. Odpowiedzi będą udzielać opiekunowie rejony z ramienia komisji problemowych Zarządu Okręgu.

 

Dyrektor biura ZO w zastępstwie wiceprezesa ds. gospodarczych przedstawił stanowisko komisji gospodarczej odnośnie projektu nowego regulaminu amatorskiego połowu ryb zaproponowanego przez komisję ds. ochrony i zagospodarowania wód ZG PZW. Proponowane zmiany odnoszą się do uchwalenia przez ZG PZW ramowego regulaminu dla całego Związku, który ma być podstawą do uchwalania odrębnych regulaminów przez wszystkie okręgi na swoim terenie działania. Stosowne wnioski, postulaty i uwagi zostanę przesłane w najbliższym czasie do biura ZG PZW.  

 

   

  

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama