Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 06.06.2019 r.

Aktualności | 2019-06-06 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 06 czerwca 2019 r. o godz. 13, 00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski i Wojciech Jędrysik oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu otworzył prezes ZO Mirosław Iwański.

  

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 6 uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską przez komisje egzaminacyjne działające w kołach Okręgu PZW w Katowicach. Regulamin opracowano w oparciu o Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 66/99 poz. 750) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. nr 138/01 poz. 1559 ze zmianami). Egzamin obejmuje m. in. następującą tematykę: prawa wędkującego, obowiązki wędkującego, zasady łowienia ryb spokojnego żeru i ryb drapieżnych, wymiary ochronne ryb, okresy ochronne ryb, zachowania na łowisku, rozpoznawanie gatunków ryb. Za zdany egzamin uznaje się 70% prawidłowo udzielonych odpowiedzi.

- powołania 5 osobowej komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską w Kole PZW nr 64 Zabrze - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. J. Olszewski;

    

 

 

- wyposażenia siedziby Okręgu PZW w Katowicach w klimatyzację pomieszczeń biurowych  - uchwałę omówił dyr. biura ZO Henryk Brylski;

- wymiarów ochronnych ryb na Spinningowych Mistrzostwach Okręgu. Do punktacji zaliczane będą ryby z gatunków: szczupak, sandacz o wymiarze większym niż 45 cm, pozostałe gatunki ryb zgodnie z zasadami organizacyjnymi sportu wędkarskiego,

- zamknięcia w dniu 29.06.2019 r. w godz. 5.00 – 14.00 do amatorskiego wędkowania łowisko licencyjne Czarna Przemsza, na odcinku od mostu w Przeczycach na drodze S1 do końca zakrętu poniżej kładki. Łowisko zostaje zamknięte w związku z rozgrywaniem międzynarodowych zawodów spinningowych Europa Treff, 

- zamknięcia zbiorniki Przeczyce i Dziećkowice do amatorskiego połowu ryb w dniach 10 - 11.08.2019 r. w godzinach 5.00 – 15.00. Zbiorniki zostają zamknięte na czas rozgrywania spinningowych mistrzostw Okręgu - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. sportu Bogdan Kossowski.

- Ponadto omówiono projekty 11 uchwał dot., m.in. spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, sportu oraz nadania odznaki senior wędkarstwa na posiedzenie Zarządu Okręgu.

 

 

 

O godz. 16,00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Okręgu, które otworzył prezes Mirosław Iwański. 

 

- Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjęto następujące uchwały w sprawie:

- przedłożenia 11 uchwał Prezydium ZO podjętych w dniach 04.04.2019 r. i 09.05.2019 r. Uchwałę przyjęto bez zmian i uchyleń - uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. J. Olszewski;

 

- złożenia wniosków do Zarządu Głównego PZW o nadanie złotej odznaki PZW  z wieńcami, złotej, i brązowej odznaki PZW, medalu  „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”dla działaczy kół Okręgu PZW w Katowicach oraz odznaczenia „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego” dla osób i instytucji z Okręgu katowickiego,

- nadania  odznaki okręgowej „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa w Okręgu Katowickim” członkom kół PZW za szczególne zasługi w działalności Związkowej  - uchwały omówił przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny.

 

 

 

W dalszej części obrad gł. księgowa kol. Iwona Galus przedstawił analizę realizacji budżetu, który utrzymuje się na planowanym poziomie.

 

Dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski – przedstawił informację z przebiegu zarybień wiosennych, realizacji umów na obwodach rybackich. Realizacja zarybienia przebiega zgodnie z planem zarybień. Dokonano zarybienia różnymi gatunkami ryb w ilości 35.801 kg o wartości 528.859,01 zł., w tym 260.000 szt. sandaczem w kwocie 42.417,37 zł.

 

Prezes ZO Mirosław Iwański – przedstawił informację z posiedzenia ZG i Prezydium ZG w sprawach m.in. zatwierdzenia terminarza i tematyki posiedzeń ZG i Prezydium ZG, uchylenie uchwały w sprawie dostępu do dokumentów znajdujących się w zasobach biur i jednostek organizacyjnych PZW z późniejszymi zmianami, stanu przygotowań do jubileuszu 70 lecia PZW, zasad współdziałania okręgów graniczących ze sobą, wprowadzenie instrukcji gospodarki kasowej ZG, zatwierdzenie budżetu Komisji ds. Cyfryzacji PZW oraz porządkowanie i doprowadzenie do zgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym okręgów dysponujących majątkiem ogólnozwiązkowym.

 

 

 

W sprawach różnych omówiono protokół z kontroli obwodu rybackiego rz. Wisły nr 1 i Chechło nr 1 przeprowadzonej przez RZGW Kraków, która wypadła pozytywnie bez żadnych uwag i nieprawidłowości. Gospodarka rybacko – wędkarska na obwodach prowadzona jest prawidłowo zgodnie z operatami rybackimi.

 

Zapoznano obecnych z decyzją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zezwolenia na zwiększenie zarybienia wód zbiorników Rybnik, Gzel i Pniowiec, wchodzących w skład obwodu rybackiego zbiornika Rybnik Nr 2 karpiem trzyletnim w ilości łącznej do 3000 kg rocznie z zachowaniem następującej proporcji: 1500 kg zbiornik Rybnik, 750 kg zbiornik Gzel i 750 kg zbiornik Pniowiec. Zobowiązano jednocześnie okręg, że dodatkowe zarybiania karpiem trzyletnim odbywać się będzie w mniejszych partiach z uwzględnieniem presji wędkarskiej, materiał zarybieniowy będzie posiadał dokumentację weterynaryjną potwierdzającą zdrowotność ryb i pochodził będzie z gospodarstwa spełniającego wymogi weterynaryjne oraz raz na 3 lata wykonywane będą odłowy kontrolne ryb. Decyzja zobowiązuje jednocześnie do corocznego przekazywania do Departamentu Rybołówstwa MGM i ŻŚ informacji o przeprowadzonych zarybieniach karpiem i jego efektach oraz sporządzania analizy rejestrów oraz wyniki połowów kontrolnych wraz z analizą opracowaną po ich przeprowadzeniu. Nie wywiązania się z nałożonych zobowiązań będzie skutkować uchyleniem przedmiotowej decyzji.

   

 

Dyr. biura ZO kol. Henryk Brylski przedstawił informację związaną z naliczaniem opłat przez RZGW Gliwice, który w oparciu o nowe prawo wodne nalicza opłaty za pobór wody do łowisk nie będących w obwodowych rybackich w taryfie opłaty stałej i zmiennej. Przykładowo w przypadku łowiska Kamieniec  o powierzchni ok. 4 ha koszty te wynoszą ok. 25.000 zł., poprzednio ok. 700 zł. Naliczanie tak wysokich opłat stwarza realne zagrożenie w utrzymywaniu łowisk przez nasze stowarzyszenie, tym bardziej, że łowiska te nie są łowiskami komercyjnymi przynoszącymi jakikolwiek zysk. W sprawie tej będziemy podejmować działania, aby doprowadzić do rozsądnych kosztów ich utrzymania w ramach finansowych możliwości wędkarzy.

 

Kol. Bogusław Kosowski – wiceprezes ZO ds. sportu zapoznał zebranych z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie zwolnienia od przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry pojazdami o masie dopuszczalnej do 3,5 tony obsługujące zawody wędkarskie w terminie od 01.05 – 30.10.2019 r. Zezwolenie nie dotyczy wędkowania indywidualnego. O terminie rozgrywania zawodów należy zawiadomić każdorazowo Nadzór Wodny w Kędzierzynie i planowanym przekroczeniu wałów z 2 dniowym wyprzedzeniem.

 

 

  

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama