Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 25.06.2020 r.

Aktualności | 2020-06-26 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek  25 czerwca 2020 r. o godz. 16.00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; rzecznicy dyscyplinarni Władysław Wenerski i Wojciech Jędrysik; dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański.

 

 

 

 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu podjęto 15 uchwał w sprawie:

 

- przedłożenia uchwał Prezydium ZO z dnia 16,06.2020 r.,

- zmiany regulaminu organizacyjny Zarządu Okręgu PZW w Katowicach poprzez uzupełnienie jego treści zapisami o możliwości elektronicznego głosowania projektów uchwał w przypadkach szczególnych wymagających ich pilnego rozpatrzenia oraz zwoływania posiedzeń Zarządu Okręgu, Prezydium ZO i komisji problemowych za pośrednictwem urządzeń elektronicznych zgodnie z art. 10.1 pkt 1a – 1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

- uchylenia uchwały nr 6/2020 Zarządu Okręgu PZW   w Katowicach z dnia 05.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu i porządku uroczystości obchodów 70-lecia PZW i Okręgu PZW w Katowicach ze względu na panującą pandemię koronawirusa. Nowy termin obchodów zostanie ustalony po przywróceniu nieograniczonych masowych zgromadzeń,

- wprowadza elektronicznego system głosowania uchwał Zarządu Okręgu PZW w Katowicach na zasadach określonych w Regulaminie głosowań elektronicznych – uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. J. Olszewski;

 

 

- uchylenia uchwały nr 23/2019 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 24.10.2019 r. w sprawie podziału składek członkowskich  na 2020 rok zawierający załącznik dotyczący kryteriów oceny działalności kół za 2020 r. Uchylenie uchwały związane jest z rezygnacją z pełnej działalności sportowej i młodzieżowej w zakresie rozgrywania mistrzowskich zawodów wędkarskich na wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku oraz działalności młodzieżowej we wszelkich aspektach związanych z reżimami sanitarnymi panującej obecnie pandemii koronawirusa, unikając ewentualnego narażenia uczestników na zarażenie się wirusem, 

- obniżenia o 10% planowanej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników biura Zarządu Okręgu związanej ze spadkiem liczebności stanu członków określonej w budżecie okręgu – uchwały omówił  skarbnik ZO kol. Robert Sito;

  

 

 

 

- odwołania zawodów okręgowych rangi mistrzostw okręgu i GP okręgu zaplanowane w roku 2020 związanych  z odwołaniem mistrzostw Polski  i zawodów GP Polski oraz apelem GKS w Warszawie dot. zawodów mistrzowskich na szczeblu kół i okręgów, natomiast odwołania nie dotyczą wędkarskich zawodów towarzyskich organizowanych przez okręg i koła,

- udostępnienia łowiska na rzece Odrze w Kędzierzynie Koźlu do treningów dla uczestników zgrupowania kadry sportowej PZW w kat. U20 w dniach 20 – 24.07.2020 r.

-  wyrażenia zgody Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego, na rozegranie  Mistrzostw Polski w wędkarstwie karpiowym Polish Carp Masters 2020, na zbiorniku Dzierżno Duże w terminie 05-09.10.2020 r. Na czas rozgrywania zawodów karpiowych zostaje zamknięty do amatorskiego połowu ryb zbiornik Dzierżno Duże – nr 713, w godzinach od 06:00 dn. 05.10. 2020 r. do godz. 20:00 dn. 09.10.2020 r.

- wyrażenia zgody na organizację ogólnodostępnych zawodów „feeder” na rzece Odrze w Kędzierzynie Koźlu, w dniu 04.10.2020 r.  w ramach zgrupowania kadry Polski PZW w dyscyplinie wędkarskiej Feeder, 

- wyrażenia zgody firmie Robinson Europe S.A. na organizację zawodów spławikowych i kategorii „feeder” na Kanale Dwory, w dniach 11-12.07.2020 r. pod nazwą Robinson Super Cup 2020 oraz na rzece Odrze w Kędzierzynie Koźlu, w dniach 25-26.07.2020 r. pod nazwą Robinson Feeder Cup 2020,

- wyrażenia zgody firmie Sensas Polska na organizację zawodów spławikowych  „feeder” z cyklu Sensas Competition 2020, na Kanale Dwory,  w dniach 4-5.07.2020 r. – uchwały omówił wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogdan Kossowski;

 

 

 

 

- uchylenia uchwały nr 12/2020 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 05.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Młodzieżowe Koło Roku 2020” Odwołanie konkursu wiąże się z aktualnie panującą pandemią koronawirusa. – uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. młodzieży Zbigniew Mośko;

- nadania odznaki okręgowej „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa w Okręgu Katowickim

- nadania odznak honorowych PZW- uchwały omówił przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny.

 

   

W dalszej części posiedzenia kol. Robert Sito i gł. księg. Iwona Galus przedstawili analizę liczebności członków Okręgu PZW w Katowicach, która wykazuje ok. 10%  tendencję spadkową, ale mieści się w planowanych założeniach budżetowych na bieżący rok, który powinien zamknąć się stanem ilościowym na poziomie planowanym.

Przedstawiona analiza  realizacji budżetu prowadzona jest zgodnie z planem i nie zagraża jego wykonaniu mimo wprowadzonych reżimów sanitarnych rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów.

Kol. Henryk Brylski dyrektor biura ZO złożył informację o przebiegu zarybień wiosennych. Zarybienie przeprowadzono zgodnie z planem następującymi gatunkami ryb: jaź – narybek letni 79 800 szt. wartości 5 865,30 zł, karaś –  tarlak 200 kg wartości 1 200 ,54 zł, karp handlowy 28 472 kg wartości 289 777,94 zł, karp kroczek 5 576 kg wartości 60 859,96 zł, leszcz dłoniak 80 kg wartości 719,89 zł, leszcz tarlak 640 kg wartości 5 759,05 zł, lin kroczek 271 kg wartości 4 199,96 zł, okoń narybek 313 kg wartości 3 615,15 zł, pstrąg potokowy 2 latek 400 kg wartości 10 828,84 zł, pstrąg potokowy 1+ 19 050 szt wartości 18 778,45 zł, pstrąg tęczowy  2 latek 1 320 kg wartości 20 097 zł, sandacz narybek letni 872 500 szt. wartości 83 541,90 zł, szczupak – narybek letni 62 000 szt. wartości 5 859 zł, szczupak – narybek wiosenny 100 kg wartości 2 675 zł. W sumie na dzień składanej informacji koszt zarybienia wyniósł 513 777,98 zł. Nadal trwa wiosenne zarybienie.

 

 

 

Przewodniczący komisji problemowych złożyli relację z przebiegu pracy jaką odbyli na odległość w okresie od marca do 25.06.2020 r. zapewniając ciągłość funkcjonowania okręgu.

Wysłuchano informacji przewodniczącego OKR kol. Zygmunta Witkowskiego w sprawie prowadzonej na odległość kontrolę losowo wybranych czterech kół w ramach zgodności z obowiązującymi przepisami, prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie przepływu środków finansowych za 2019 r. Na obecnym etapie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakończenie kontroli przewiduje się w lipcu 2020 r. Ponadto przedstawił stanowisko OKR w sprawie modyfikacji oświadczeń o stanie zdrowia w związanego z pandemią SARS-CoV – 2 składanych przez uczestników zawodów wędkarskich prowadzonych przez koła. Na zmianę oświadczenia zebrani nie wyrazili zgody pozostawiając  opracowanie w formie i treści źródłowej.

 

 

 

Prezes ZO kol. Mirosław Iwański i kol. Zbigniew Mośko przedstawili informację z prac Zarządu Głównego PZW i Prezydium ZG za okres marzec – czerwiec 2020 r.

W sprawach różnych omówiono propozycję kol. Konrada Ciury w sprawie utworzenia załącznika na stronie internetowej okręgu zawierającego aktualne problemy ochrony środowiska połączonego z działalnością naszego stowarzyszania. Propozycję zaakceptowano do realizacji. Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach odbyło się z zachowaniem wszystkich warunków bezpieczeństwa wynikającego z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

  

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama