Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Komunikat nr 5 2009 Zarządu Okręgu

Aktualności | 2010-03-04 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

L.dz. DO/4267  / 2009                                                                                                                      Katowice dnia 28.09.2009r.

 

KOMUNIKAT NR 5 /2009
(do użytku wewnętrznego, zapoznać z treścią wszystkich działaczy koła)

 

 

•I.             SPRAWY  ORGANIZACYJNE

A.       W załączeniu przesyłamy:
          1. zatwierdzone uchwałą nr 18/09/2009 ZO z 24.09.2009r uchwały Prezydium ZO 
       
      PZW Katowice z 27.08.2009r.:

             -  nr 1/08/2009  w sprawie: ustanowienia gospodarza wody, 
             -  nr 2/08/2009  w sprawie: zarybienia zbiorników o powierzchni do 10 ha, 
             -  nr 4/08/2009 w sprawie: rozwiązania umów dzierżaw zbiorników Zamek nr 710 i Oracze nr 711,

          2. uchwały ZO PZW Katowice z 23.07.2009r.:

              -  nr 6/07/2009 w sprawie: zamknięcia do wędkowania zb. Przeczyce, Dziećkowice i Paprocany, 
              -  nr 7/07/2009 w sprawie: nadania odznaki honorowej „Za zasługi w Rozwoju Wędkarstwa 
                                          w Okręgu Katowickim" 
             -  nr 8/07/2009 w sprawie: nadania odznak „Senior Wędkarstwa", 
             -  nr 9/07/2009 w sprawie: zatwierdzenia składów komisji egzaminacyjnych kół,

          3.  uchwały ZO PZW Katowice z 24.09.2009r.:

                -  nr 13/09/2009 w sprawie: zmian w połowie ryb na zb. nr 013 Paprocany i nr 713 Dzierżno Duże, 
                -  nr 16/09/2009 w sprawie: podziału Okręgu na rejony. 
                -  nr 17/09/2009 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu konkursu„Moja rzeka znowu będzie czysta"

          4.  odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Prezesa ZG PZW w sprawie 
               zniesienia minimalnej długości wędki.

           5.  pisma  Zarządu Głównego PZW dotyczące portalu internetowego:

                                   - www.rybobranie .pl 
                                   - www.wedkuje.pl

 

•II.           SPRAWY  SPORTOWE

      Przypominamy, że na czas trwania Spinningowych Mistrzostw Polski
      zamyka się do wędkowania w dniach 09 - 11.10.2009r. w godzinach 600 - 1500
      zbiorniki: Przeczyce, Dziećkowice i Paprocany.

•III.         SPRAWY DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

          W załączeniu przesyłamy  obowiązujący  druk  Wykazu  Nagród wygranych w zawodach wędkarskich.

•IV.        SPRAWY    GRW

  

 • Informujemy, że w dniach 26 września , 25 października oraz w dniach 8, 22 i 29 listopada br. zostaną rozegrane spinningowe zawody wędkarskie z łodzi na zb. głównym Rybnik SZCZEGÓŁY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.pzw.com.pl
 • INFORMUJEMY, ŻE MAMY DO SPRZEDAŻY WYBRAKOWANE ŁODZIE WĘDKARSKIE NA RYBACZÓWKACH W DZIEĆKOWICACH , SZCZEGÓŁY MOŻNA UZYSKAĆ U PRZYSTANIOWYCH i w dziale GRW.
 • Przypominamy , że Zarząd Główny uchwałą nr 22 z dn. 1 lipca 2006 r. ustanowił ogólne zasady funkcjonowania łowisk specjalnych , w związku z czym koła występujące o utworzenie nowego łowiska składając wniosek winny załączyć wszystkie niezbędne dokumenty przewidziane uchwałą. Koła prowadzące łowiska są zobowiązane dostosować funkcjonowanie łowiska i regulamin połowu do obowiązującej uchwały .
 • Przypominamy że KOŁA PROWADZĄCE ŁOWISKA SPECJALNE ZGODNIE Z UCHWAŁAMI ZO POWINNY PRZED WALNYMI ZEBRANIAMI PRZESŁAĆ DO ZAOPINIOWANIA REGULAMIN I CENNIK Z WYPRZEDZENIEM CO NAJMNIEJ 3 TYGODNI.
 • Ceny na materiał zarybieniowy w okresie jesiennym mieszczą się podobnych cenach jak w roku ubiegłym , szczegóły będą znane po 30 września br. i dostępne telefonicznie w dziale GRW.  
 • Druki protokołów zarybieniowych należy pobrać przed zarybieniem i prawidłowo wypełnione należy zwrócić do 10 dni od daty zarybienia (oryginał do dział GRW, 1 kopia pozostaje w kole). Niewykorzystane druki należy zwrócić. Błędnie wypełnione druki nie będą przyjmowane.
 • Przypominamy, że rachunki za ryby rozliczane w raporcie kasowym a także rozliczane ze środków okręgu należy dokładnie opisać z podaniem:

          -  nazwy wód do których zostały wpuszczone ryby
          -   ilości  ryb z podaniem gatunku i asortymentu
          -   nr protokołu  

 • Zapotrzebowania na jesienny materiał zarybieniowy należy składać pisemnie w jak najkrótszym terminie , realizacja uchwał dotycząca zarybienie wód ze środków okręgu będzie możliwa w oparciu o indywidualne zamówienia dla wód stojących lub po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie zarybienia we własnym zakresie , wniosek w tej sprawie należy złożyć zgodnie z uchwałą nr 49/2007 z dn. 20.12.2007 r. wszystkie koła realizujące zarybienia ze środków okręgu są proszone o bezpośredni kontakt z działem w sprawie realizacji zarybień.  
 • Przypominamy, że Koła które pragną wykonać jakiekolwiek prace związane ze zmianą linii brzegowej , budową urządzeń hydrotechnicznych i budowlanych , budowaniem pomostów i stanowisk wędkarskich przed przystąpieniem do prac zobowiązane są do uzyskania pisemnej :

          - zgody właściciela terenu,
          - uzgodnień z odpowiednią jednostką samorządu terytorialnego,
          - uzgodnień z działem GRW  

 • Informujemy ,że zostały zaplanowane odłowy selekcyjno kontrolne na zb. Rybnik , które mogą zostać przeprowadzone w terminie od 03.11. do 20.12. br. Podczas odłowów będzie możliwość zakupu ryb do konsumpcji - głównie tołpygę , a w ograniczonej ilości pozostałe gatunki . Zainteresowane osoby zakupem ryb powinny złożyć pisemne zamówienie do działu GRW z podaniem danych osobowych i telefonu kontaktowego.
 • Koła prowadzące hodowlę ryb są zobowiązane do złożenia obowiązkowego sprawozdania z rocznej działalności na szczegółowych drukach dostępnych w dziale GRW i księgowości terminie do 10 stycznia 2010 r.  
 • Koła które prowadzą rybaczówki i stanice zobowiązuje się do przedstawienia zapotrzebowania na sprzęt pływający, środki ratunkowe , liny kotwiczne itd. . wraz z zapotrzebowaniem należy dołączyć wykaz obecnego wyposażenia z podaniem stanu sprawności . Termin składania informacji do 20.01.2010 r.

       Do pisma  należy dołączyć  zestawienie wpływów i kosztów za 2009 r.

 

Uwaga wędkarze!

Pozyskaliśmy nowy zbiornik wodny w miejscowości Roszków, gm. Krzyżanowice o powierzchni 30 ha.
Zbiornik oznaczony jest numerem 606 i nosi nazwę „Roszków Nowy".

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama