Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach - Spotkanie Opłatkowe z Prezesami Kół 19.12.2013

Aktualności | 2013-12-22 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach 19122013

 

 

           W dniu 19 grudnia 2013 r. w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, następnie spotkanie opłatkowe z prezesami kół,  po spotkaniu opłatkowym odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu.

 

            Posiedzenie Prezydium rozpoczęło się o godz. 10.30 w czasie, którego omówiono m. in. projekty uchwał do podjęcia na posiedzeniu ZO oraz poruszano problemy realizowania zasad funkcjonowania łowisk specjalnych na naszym terenie zgodnie z uchwałą nr 22 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 1 lipca 2006 r. Tematem dyskusji były także zasady ponoszenia kosztów za użytkowanie majątku trwałego Okręgu, w tym udziału finansowego kół w zakupie ich siedzib na potrzeby działalności statutowej; zawieranie porozumień międzyokręgowych; powołanie składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego i Kolegium Sędziowskiego w sportach wędkarskich; zatwierdzeniu kalendarza imprez sportowych na 2014 r. oraz wysłuchano informacji z realizacji prac komisji problemowych i rzecznika dyscyplinarnego ZO. Omówione powyżej zagadnienia przeniesiono na posiedzenie Zarządu Okręgu, na którym podjęto stosowne decyzje.

                       

O godz. 16,00 rozpoczęło się uroczyste spotkanie opłatkowe z prezesami kół, które otworzył Prezes Okręgu Mirosław Iwański witając wszystkich przybyłych na tą uroczystość.

W uroczystości uczestniczyli także niektórzy członkowie wyróżnieni odznaczeniami związkowymi i przedstawiciele kół, które w 2013 r. wzorowo wywiązały się z realizacji zadań określonych w załączniku do uchwały nr 48/2012 ZO w sprawie podziału składek członkowskich na 2013 r. dot. m.in. oceny działalności kół.                    

     Prezes  Okręgu Mirosław Iwański wspólnie z Wiceprezesem Okręgu Januszem Olszewskim i Zbigniewem Mośko dokonali dekoracji srebrną odznaką PZW juniorkę Oliwię Mośko mistrzynię świata i Polski za zdobycie 9 medali mistrzostw świata w dyscyplinie rzutowej, wielokrotnym zdobyciu Mistrzostwa Polski i Pucharu Polski oraz juniora Olafa Michalika za zdobycie 2 medali w Mistrzostwach Świata, tytułu Mistrza i Wicemistrza Polski, zajęcia 2 miejsca w Pucharze Polski także w dyscyplinie rzutowej.


Wręczono wyróżnienia pieniężne dla kół PZW: nr 3 Bytom, nr 6 Czeladź, nr 13 Gliwice, nr 15 Grodziec, nr 16 Dąbrowa Górnicza, nr 23 Katowice Bogucice, nr 37 Mysłowice, nr 41 Relaks Piekary Śl., nr 47 Radzionków, nr 53 Michałkowice, nr 57 Szczakowa Miasto, nr 72 Zamet Tarnowskie Góry i nr 76 Fiat Auto Poland za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w 2013 r. określonych w kryteriach oceny działalności kół.


     Udekorowano medalem za zasługi w rozwoju wędkarstwa Kol. Mirosława Winiarskiego; srebrną odznaką PZW Kol. Stanisława Piontkowskiego; złotą odznaką PZW z wieńcami Kol.: Antoniego Moskwę i Zbigniewa Mośko.


Najwyższym wyróżnieniem w Polskim Związku Wędkarskim przyznawanym za szczególne zasługi  dla PZW jest tytuł „Honorowy Członek PZW”  nadawany raz na 4 lata przez Krajowy Zjazd Delegatów – tytułem tym  udekorowani zostali  Kol.: Lech Gorczyński, Zbigniew Górski, Mieczysław Machula, Czesław Skopek, Edward Totoń i Jan Trybus. Dekoracji dokonali Prezes ZO Mirosław Iwański i Wiceprezes ZO Janusz Olszewski.


              W dalszej części spotkania Prezes ZO przekazał informację na temat porozumień międzyokręgowych, które zostały podtrzymane na tych samych warunkach jak w roku 2013 omawiając jedynie zmiany jakie nastąpiły w porozumieniu z Okręgiem bydgoskim, który obniżył dla naszych wędkarzy składkę członkowską okręgową do wysokości 50 zł jaka obowiązuje w naszym Okręgu.  Przekazał informację o propozycji podpisania porozumienia z Okręgiem krakowskim, który udostępni naszym wędkarzom 200 zezwoleń  ulgowych. W zamian nasz Okręg zamierza udostępni dla wędkarzy krakowskich nasze wody ogólnodostępne na zasadach 50% ulgi po opłaceniu w okręgach macierzystych składek członkowskich okręgowych. Zarząd Okręgu w Częstochowie podjął decyzję o odmowie  zawarcia z naszym Okręgiem porozumienia na 2014 r. nie precyzując przyczyn tej odmowy.

Kontrowersje wzbudziły propozycje zmiany warunków porozumienia z Okręgiem opolskim, który wprowadził  jednostronne zmiany zaostrzające  warunki porozumienia polegające na podniesieniu składki do wysok. 100 zł i wyłączeniu z wędkowania wszystkich wód nie wchodzących w obwody rybackie.

Ogłosił zapowiadaną na Okręgowym Zjeździe Delegatów  realizację komputeryzacji kół Okręgu i przystąpienie do  tworzenia systemu centralnego rejestru członków PZW i płynących stąd korzyściach dla wędkarzy, m.in. możliwości wnoszenia składek przez internet lub telefon.


        Następnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku złożył życzenia wszystkim przybyłym na tą uroczystość  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w  działalności Związkowej zapraszając do łamania się opłatkiem.

 

O godz. 18,00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Okręgu, na którym przyjęto m. in. uchwały  w sprawie: zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO, wykupywania w Okręgu PZW Katowice 50% ulgowej okręgowej składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód przez członków innych okręgów, przyjęcia planu i tematyki posiedzeń Prezydium ZO i Zarządu Okręgu, zatwierdzenia preliminarzy budżetowych kół na 2014 rok, składu Kolegium Sędziów przy OKS, powołania Okręgowego Kapitanatu Sportowego, kalendarza imprez sportowych Okręgu na 2013 rok.

 

Podjęto decyzję o nie podpisywaniu porozumienia z Okręgiem Opole w wersji zaproponowanej przez ich władze zobowiązując jednocześnie Prezydium ZO do negocjacji i zawarcia porozumienia na warunkach partnerskich korzystnych dla obu stron.

 

Liczba napływających do Okręgu wniosków o dofinansowanie zakupu przez koła na swoje potrzeby siedzib w wysokości od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy zł spowodowała ożywioną dyskusję, tak na posiedzeniu Prezydium, jak i na posiedzeniu ZO.


        Dyskutowano nad zasadnością przeznaczania tak dużych kwot na siedziby, które tak w rzeczywistości wykorzystywane są kilka razy w miesiącu. Stwierdzono, że racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami musi być skierowana przede wszystkim na wykupywanie gruntów pod wodami, zarybianiem łowisk i ich ochroną, budowania infrastruktury nad akwenami oraz odtwarzania posiadanego już majątku. Podjęto w tej sprawie decyzję o przejrzeniu wszystkich uchwał regulujących ten problem i wypracowania takich rozwiązań, które stwarzać będą wędkarzom dogodne warunki do wędkowania. Zadanie to powierzono komisji finansowej i gospodarczej.

 

     Mirosław Iwański

  Prezes Zarządu Okręgu

  

   Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama