Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie władz Okręgu PZW w Katowicach – 25.06.2014 r.

Aktualności | 2014-06-25 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Posiedzenie władz Okręgu PZW w Katowicach  25062014 r

   

 

W środę 25 czerwca 2014 r. o godz. 10,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Okręgu – Mirosław Iwański. 

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 13 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dotyczących, m. in.  spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych i sportowych oraz wysłuchano informacji z realizacji prac komisji problemowych i rzecznika dyscyplinarnego ZO, a także stanu realizacji planu działania ZO w pierwszym półroczu 2014 r.

 

Posiedzenie rozpoczął Prezes Zarządu Okręgu, który przedstawił porządek obrad przyjęty przez zgromadzonych w całości bez uwag i propozycji jego rozszerzenia. Po zatwierdzeniu uchwał Prezydium ZO Prezes przedstawił kandydaturę mgr inż. Henryka Brylskiego na stanowisko dyrektora biura Zarządu Okręgu. W krótkim uzasadnieniu zaprezentował walory kandydata i nadzieję, że pod kierownictwem nowego dyrektora poprawi się sprawność organizacyjna biura w realizacji zadań wynikających z postanowień statutowych i przepisów szczegółowych obowiązujących w Polskim Związku Wędkarskim.

Kandydat w swojej wypowiedzi zobowiązał się do sumiennego i zgodnego z przepisami wykonywania obowiązków dyrektora jednocześnie dziękując za zaufanie jakiego udzielili mu obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Okręgu. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę (nr 37/2014) w sprawie powołania mgr inż. Henryka Brylskiego na stanowisko dyrektora biura ZO.

W sprawach organizacyjnych wiceprezes ZO kol. Janusz Olszewski omówił projekty uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w kole Janina w Libiążu i odwołania kol. Antoniego Bluszcza z członka Prezydium ZO i przewodniczącego komisji ds. promocji i mediów i powołania w jego miejsce kol. Dariusza Gacka. Odwołanie zainteresowanego nastąpiło na własną prośbę z przyczyn osobistych. Uchwały przyjęto jednogłośnie.

W sprawach gospodarczych dyr. biura mgr inż. Henryk Brylski omówił projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zmianę warunków w pozwoleniu wodnoprawnym na wniosek  Zakładu Odsalania Dębieńsko Sp. z o.o. Wiceprezes ds. gospodarczych Konrad Ciura projekt uchwał w sprawie: wykonania odłowu suma na zb. Gliniok w Mysłowicach przy użyciu narzędzi rybackich, zamknięcia do wędkowania zb. Hubertus II na czas trwania zawodów karpiowych w dniach 14.08.-17.08.2014 r.

 


Wiceprezes d.s. sportu Bogusław Kossowski przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołanie ze składu OKS kol. Ryszarda Pielki, który ze względów osobistych złożył pisemną rezygnację z pełnienia obowiązków członka komisji i koordynatora dyscypliny muchowej.

 

Przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny przedstawił projekty uchwał dot.  nadania odznaki okręgowej ,,Za zasługi w Rozwoju Wędkarstwa w Okręgu Katowickim”, nadania odznaki ,,Senior Wędkarstwa” oraz przyjęcia wniosku o nadanie odznaki „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego posłance do sejmu RP . Powyższe uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

W dalszej części obrad Prezes omówił konieczność  zakupu systemu nagłaśniającego i audiowizualnego do sali konferencyjnej Okręgu, który ma służyć sprawniejszemu prowadzeniu obrad, jego rejestrowania oraz używania urządzenia audiowizualnego do prezentowania na posiedzeniach i szkoleniach materiałów poglądowych i edukacyjnych.  Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakupu i instalacji w sali konferencyjnej systemu nagłaśniającego i audiowizualnego.

Prezes okręgu zapoznał zebranych z protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej z dnia 27.05.2014 r. z przeprowadzonej kontroli dokumentacji przeprowadzonych zawodów wędkarskich z dnia 3-4 maja 2014 r.  Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w organizacji sędziowskich zawodów wędkarskich.


Skarbnik ZO kol. Robert Sito i gł. księgowa biura okręgu złożyli relację z realizacji budżetu ZO oraz liczebności członków okręgu na dzień 31 maja 2014 r. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wynik finansowy nie jest zagrożony, a liczebność naszego okręgu zwiększyła się o 214 członków i uczestników.

Komendant etatowej straży rybackiej kol. Andrzej Jania przedstawił sprawozdanie za  I kwartał 2014 roku Społecznej Straży Rybackiej  Okręgu PZW w Katowicach, która przeprowadziła 1581 działań antykłusowniczych z czego 1426 w porze dziennej oraz 155 w porze nocnej. W czasie prowadzonych działań na wodach Okręgu PZW w  Katowicach skontrolowano 9158 wędkarzy, w tym na wodach otwartych  7279 wędkarzy, na wodach  licencyjnych 165 wędkarzy  oraz 32 wędkarzy  w  innych obwodach rybackich. W działaniach  uczestniczyła  Państwowa Straż Rybacka 41 razy , Policja 44 razy, inne służby (Straż Miejska, Straż Leśna , Straż Pożarna) 40 razy . W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 1 szt. sprzętu wędkarskiego , 4 szt. sprzętu kłusowniczego oraz 3 szt. sprzętu  innego. Ujawniono 66 wykroczeń w tym 32 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym , 34 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na sprawców  ujawnionych wykroczeń  nałożono 30 mandatów karnych na kwotę 4650 zł, w tym na członków PZW 1 MK na kwotę 200 zł oraz   na osoby niezrzeszone 29 MK na kwotę 4450 zł. Sprawozdanie przyjęto do wiadomości bez uwag.

Prezes Zarządu omówił uchwałę nr 27 ZG PZW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZW, uchwały nr 14 ZG PZW z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie regulaminu postępowania  w sprawach przewinień członków oraz instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych PZW, przekazał informacja o kondycji finansowej i organizacyjnej w okręgach PZW oraz centralnym programie rejestracji członków PZW firmy Aquarius.

W sprawach różnych przekazano informację dotyczącą, m.in.: spraw związanych z obwodami rybackimi oraz przedłużenia  umów z RZGW,  przebiegu zarybień wiosennych, odpowiedzi na pismo w sprawie ośrodka Bezchlebie, wszczęcia śledztwa przez Prok. Rej. przeciwko byłemu prezesowi Andrzejowi H. za nadużycia finansowe w kole, prowadzenia czynności przez KP Policji w Chrzanowie w sprawie działania na szkodę koła Janina z siedzibą w Libiążu oraz omówienia warunków umowy dzierżawnej od miasta Racibórz na zb. Ostróg. 

 

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama