Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Wiadomości

Zarządzenie Dyrektora biura nr 5/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

Komunikaty | 2020-04-14 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W nawiązaniu do Zarządzeni a Dyrektora biura m 3/2020 z dnia 17.03 .2020 r., nr 4/2020 z 31.03.2020 r. oraz zastosowanych dodatkowych kroków w walce z koronawirusern przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza się ograniczenia, w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach, do dnia 30 kwietnia 2020 r.…… ograniczenia w pracy biura http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/25/wiadomosci/204331/pliki/zarzadzenie_dyrektora_biura_nr_52020_w_sprawie_wprowadzenia_dodatkowych_dzialan_w_celu_zapobiegania_zakazeniom_i_chorobom_zakaznym.pdf" ...... więcej

Uwaga wędkarze umożliwia się tymczasowy sposób przyjmowania składek z pominięciem kontaktu ze skarbnikiem koła

Komunikaty | 2020-03-31 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W związku z zaistniałą sytuacja związana z pandemią wywołana przez wirusa Covid – 19 oraz brakiem możliwości przyjmowania składek w siedzibach kół umożliwia się tymczasowy sposób przyjmowania składek z pominięciem kontaktu ze skarbnikiem koła. W tym celu należy: http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/25/wiadomosci/203780/pliki/uwaga_wedkarze_umozliwia_sie_tymczasowy_sposob_przyjmowania_skladek.pdf" target="_blank"> ... więcej

Zarządzenie Dyrektora biura nr 4/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

Komunikaty | 2020-03-31 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W nawiązaniu do Zarządzenia Dyrektora biura nr 3/2020 z dnia 17.03.2020 r, oraz zastosowanych dodatkowych kroków w walce z koronawirusem przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza się ograniczenia w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach, do dnia l5 kwietnia 2020 r.: ograniczenia w pracy biura http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/25/wiadomosci/203777/pliki/zarzadzenie_dyrektora_biura_nr_42020.pdf" target="_blank ... więcej

Komunikat - Dotyczy zarybienia pstrągiem potokowymw obwodzie rybackim rzeki Biała Przemsza nr 1

Komunikaty | 2020-03-27 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Z uwagi na wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zarybienie pstrągiem potokowym w obwodzie rybackim rzeki Biała Przemsza nr 1 zostanie wykonane wyłącznie przez pracowników Okręgu PZW w Katowicach. Dyrektor Biura Henryk Brylski ... więcej

Komunikat - Zawiesza się, przyjmowanie składek w kołach i okręgu do 11 kwietnia 2020 r.

Komunikaty | 2020-03-25 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Z uwagi na wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii(Dz. U. z dnia 24 marca 2020 r. poz . 522) zawiesza się, przyjmowanie składek w kołach i okręgu do 11 kwietnia 2020 r. W związku z powyższym zobowiązuje się Zarządy Kół do zamieszczenia informacjio zawieszeniu przyjmowania składek w siedzibach kół i na stronie internetowej koła. Obecnie są prowadzone ...... więcej

Zarządzenie Dyrektora biura nr 3/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

Komunikaty | 2020-03-17 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W związku w zagrożeniem koronawirusem Dyrektor Biura Okręgu PZW w Katowicach, wprowadza z dniem 16 marca 2020 r. na okres do 31 marca 2020 r. następujące ograniczenia w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach: ograniczenia w pracy biura http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/25/wiadomosci/203019/pliki/zarzadzenie.pdf" target="_blank ... więcej

Komunikat Komendanta SSR Okręgu PZW w Katowicach

Mając na celu zapobieganie i przeciwdziałanie zarażeniom koronawirusa COVID-19, sugeruję strażnikom Społecznej Straży Rybackiej działającej na wodach Okręgu PZW w Katowicach, aby ograniczyć do niezbędnego minimum podejmowanie czynności kontrolnych wobec wędkarzy do czasu odwołania podwyższonego zagrożenia epidemicznego. W związku z powyższym zalecamy, aby: - ograniczyć kontrolę wędkarzy wyłącznie do przypadków co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, - ukierunkować wysiłki na ujawnianie ...... więcej

Odwołanie, przesunięcie zawodów krajowych oraz MŚ z powodu Koronawirusa

Komunikaty | 2020-03-12 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Szanowne Koleżanki i Koledzy! W związku z zagrożeniem koronawirusem Covid-19 oraz na podstawie oficjalnej rekomendacji Polskiego Rządu oraz Ministerstwa Sportu o "odwołaniu lub przełożeniu na późniejszy termin wszelkich imprez sportowych, zgrupowań reprezentacji i wyjazdów zagranicznych" Główny Kapitanat Sportowy Polskiego Związku Wędkarskiego w trosce o bezpieczeństwo zawodników, sędziów i organizatorów postanowił odwołać w terminie do końca kwietnia 2020 roku wszelkie zawody wędkarskie wynikające z terminarza imprez ...... więcej

Uwaga – Zawiesza się rozgrywanie wszelkich zawodów organizowanych przez OKS

Komunikaty | 2020-03-12 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju z powodu wirusa COVID-19 zawiesza się do odwołania rozgrywanie wszelkich zawodów wędkarskich organizowanych przez OKS w Katowicach. Okręgowy Kapitanach Sportowy w Katowicach ... więcej

Uwaga – Dotyczy Odwołania Szkoleń - Komisji Młodzieżowej oraz Rzeczników dyscyplinarnych

Komunikaty | 2020-03-12 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Z powodu wirusa COVID-19 szkolenie kandydatów na stopień Instruktora Szkolenia Młodzieży oraz spotkanie z osobami zajmującymi się pracą z młodzieżą w kołach, organizowane w dniach 24.03.2020 r. oraz 31.03.2020 r. zostają odwołane. O nowym terminie poinformujemy w późniejszym czasie. Komisja ds. Młodzieży Z powodu wirusa COVID-19 szkolenie rzeczników dyscyplinarnych kół Rejonu III i IV, organizowane w dniu 15.03.2020 r. zostaje odwołane. O nowym terminie poinformujemy w późniejszym czasie. Rzecznik Dyscyplinarny Wojciech ...... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama