Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Komunikaty zobacz archiwum

Zaproszenie na zawody Prezesów i członków ZO - 23.08.2020

Komunikaty | 2020-07-30 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Zawody wędkarskie dla Prezesów i członków ZO zostaną rozegrane w dniu 23.08.2020 r. na zb. Moczury w Knurowie. Zbiórka uczestników do godz. 7.00. Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 60 zł. Zapisy oraz opłaty startowej należy wnieść w kasie Okręgu PZW w Katowicach w terminie do 10.08.2020 roku. ... więcej

Zarządzenie Dyrektora biura 11/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

Komunikaty | 2020-07-13 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W nawiązaniu do Zarządzenia Dyrektora biura nr 3/2020 z dnia 17.03.2020 r, nr 4/2020 z 31.03.2020 r., nr 5/2020 z 14.04.2020 r, nr 6/2020 z 30.04.2020 r., nr 7/2020 z 15.05.2020 r., nr 8/2020 z 29.05.2020 r., nr 9/2020 z 15.06,2020 r., nr 10 z dnia 26.06.2020oraz zastosowanych dodatkowych kroków w walce z koronawirusem przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza się ograniczenia, w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach, do dnia31lipca 2020 r.: ograniczenia w pracy ...... więcej

Zgłoszenie instruktorów szkolenia młodzieży wędkarskiej

Komunikaty | 2020-07-09 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Okręgowa Komisja ds. Młodzieży zwraca się do zarządów kół w których są prowadzone zajęcia z dziećmi i młodzieżą w szkółkach wędkarskich o zgłoszenie instruktorów szkolenia młodzieży wędkarskiej do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wg załącznika. Zgłoszeni instruktorzy otrzymają stosowne zaświadczenie uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą. załacznik: http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/25/wiadomosci/208025/pliki/zgloszenie_iinstruktorow_2020.doc" target="_blank"> ... więcej

Zarządzenie Dyrektora biura 10/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

Komunikaty | 2020-06-27 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W nawiązaniu do Zarządzenia Dyrektora biura nr 3/2020 z dnia 17.03.2020 r, nr 4/2020 z 31.03.2020 r., nr 5/2020 z 14.04.2020 r, nr 6/2020 z 30.04.2020 r., nr 7/2020 z 15.05.2020 r., nr 8/2020 z 29.05.2020 r., nr 9/2020 z 15.06,2020 r. oraz zastosowanych dodatkowych kroków w walce z koronawirusem przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza się ograniczenia, w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach, do dnia13lipca 2020 r.: ograniczenia w pracy ...... więcej

Informacja da wędkarzy o Regatach na wodach Przeczyce - 20-21 czerwca 2020 r.

Komunikaty | 2020-06-18 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Szanowni Państwo, Polski Związek Wędkarski ul. Juliusza Słowackiego 2 42-470 Siewierz Pragniemy poinformować, że w dniach 20-21 czerwca 2020 r. na wodach Jeziora Przeczycko-Siewierskiego odbywać się będą l Regaty o Puchar Miasteczka Siewierz Jeziorna w klasie Optimist, grupa B, dla dzieci w wieku do 13 lat. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o powiadomienie wędkarzy o organizowanym wydarzeniu oraz o zachowanie wzmożonej ostrożności w trakcie trwania ...... więcej

Zarządzenie Dyrektora biura 9/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

Komunikaty | 2020-06-15 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W nawiązaniu do Zarządzenia Dyrektora biura nr 3/2020 z dnia 17.03.2020 r, nr 4/2020 z 31.03.2020 r., nr 5/2020 z 14.04.2020 r, nr 6/2020 z 30.04.2020 r., nr 7/2020 z 15.05.2020 r., nr 8/2020 z 29.05.2020 r. oraz zastosowanych dodatkowych kroków w walce z koronawirusem przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza się ograniczenia, w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach, do dnia26 czerwca 2020 r.: ograniczenia w pracy ...... więcej

Komunikat w Sprawie Organizacji Sportowych Zawodów Wędkarskich

Komunikaty | 2020-06-04 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z dn.29.05.2020 r., Poz. 964) dopuszcza możliwość organizowania zawodów sportowych do 150 uczestników, bez udziału publiczności. W związku z powyższym organizator zawodów zobowiązany jest do: - przygotowania listy imiennej uczestników zawodów, tj. zawodników, trenerów, opiekunów, - zapewnienia uczestnikom środków do ...... więcej

Zarządzenie Dyrektora biura nr 8/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

Komunikaty | 2020-05-29 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W nawiązaniu do Zarządzenia Dyrektora biura nr 3/2020 z dnia 17.03.2020 r, nr 4/2020 z 31.03.2020 r., nr 5/2020 z 14,04.2020 r, nr 6/2020 z 30,04.2020 r., nr 7/2020 z 15,05.2020 r. oraz zastosowanych dodatkowych kroków w walce z koronawirusem przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza się ograniczenia, w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach, do dnia15czerwca 2020 r.: ograniczenia w pracy ...... więcej

Postanowienie Prezesa ZO PZW w Katowicach w sprawie skrócenia okresu ochronnego sandacza i szczupaka

Komunikaty | 2020-05-28 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

na podstawie § 46 ust. 3 Statutu PZW z, dnia 15 marca 2017 r. zgodnie, ,,§ 7 ust. 1 pkt 9, ust. 2 Rozporządzaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu. hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie zę zmianami (Dz. U. z2018 r, poz. L476) postanawia się, co następuje: §1 1) okres ochronny sandacza t szczupaka ulega skróceniu o dzień 3 l maja 2020 r. (niedziela) w tym: - zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części. - zakaz spinningowania. 2) pozostałe warunki ...... więcej

Zarządzenie Dyrektora biura nr 7/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

Komunikaty | 2020-05-15 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W nawiązaniu do Zarządzenia Dyrektora biura nr 3/2020 z dnia 17.03.2020 r, nr 4/2020 z 31.03.2020 r., nr 5/2020 z 14,04.2020 r, nr 6/2020 z 30,04.2020 r. oraz zastosowanych dodatkowych kroków w walce z koronawirusem przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza się ograniczenia, w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach, do dnia31 maja 2020 r.: ograniczenia w pracy ...... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama