Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Komunikaty zobacz archiwum

Zarządzenie Dyrektora biura nr 8/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

Komunikaty | 2020-05-29 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W nawiązaniu do Zarządzenia Dyrektora biura nr 3/2020 z dnia 17.03.2020 r, nr 4/2020 z 31.03.2020 r., nr 5/2020 z 14,04.2020 r, nr 6/2020 z 30,04.2020 r., nr 7/2020 z 15,05.2020 r. oraz zastosowanych dodatkowych kroków w walce z koronawirusem przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza się ograniczenia, w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach, do dnia15czerwca 2020 r.: ograniczenia w pracy ...... więcej

Postanowienie Prezesa ZO PZW w Katowicach w sprawie skrócenia okresu ochronnego sandacza i szczupaka

Komunikaty | 2020-05-28 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

na podstawie § 46 ust. 3 Statutu PZW z, dnia 15 marca 2017 r. zgodnie, ,,§ 7 ust. 1 pkt 9, ust. 2 Rozporządzaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu. hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie zę zmianami (Dz. U. z2018 r, poz. L476) postanawia się, co następuje: §1 1) okres ochronny sandacza t szczupaka ulega skróceniu o dzień 3 l maja 2020 r. (niedziela) w tym: - zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części. - zakaz spinningowania. 2) pozostałe warunki ...... więcej

Zarządzenie Dyrektora biura nr 7/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

Komunikaty | 2020-05-15 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W nawiązaniu do Zarządzenia Dyrektora biura nr 3/2020 z dnia 17.03.2020 r, nr 4/2020 z 31.03.2020 r., nr 5/2020 z 14,04.2020 r, nr 6/2020 z 30,04.2020 r. oraz zastosowanych dodatkowych kroków w walce z koronawirusem przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza się ograniczenia, w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach, do dnia31 maja 2020 r.: ograniczenia w pracy ...... więcej

Zarządzenie Dyrektora biura nr 6/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

Komunikaty | 2020-04-30 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W nawiązaniu do Zarządzenia Dyrektora biura nr 3/2020 z dnia 17.03.2020 r, nr 4/2020 z 31.03.2020 r., nr 5/2020 z 14,04.2020 r. oraz zastosowanych dodatkowych kroków w walce z koronawirusem przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza się ograniczenia, w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach, do dnia 15 maja 2020 r.: ograniczenia w pracy ...... więcej

Uwaga wędkarze Łowisko Rybnik

Komunikaty | 2020-04-22 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Korzystanie ze stanowisk wędkarskich w tzw. ,,Strefie zrzutu ciepłej wody"na łowisku Rybnik jest wstrzymane do odwołania z przyczyn całkowitego zamknięcia terenu fundacji PGE Energia Ciepła do korzystania z powodu stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS - CoV- 2. Przepraszamy za utrudnienia. ... więcej

Komunikat – odwołuje się częściowe zawieszenie przyjmowanie składek członkowskich w siedzibach kół i okręgu

Komunikaty | 2020-04-18 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Nawiązując do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658 i 673) w § 16 w ust. 1 pkt 1 nie przedłużono terminu zakazu przemieszczania się osób przebywających na terenie Polski obowiązującego do 19 kwietnia 2020 r., tym samym wędkarze będą mieli możliwość uprawiania amatorskiego połowu ryb na wszystkich wodach udostępnionych do ...... więcej

Komunikat - Czasowo zawiesza się do odwołania , przyjmowanie składek w siedzibach Kół i Okręgu

Komunikaty | 2020-04-14 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Z uwagi na wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2020 r. poz . 658) czasowo zawiesza się, przyjmowanie składek w siedzibach Kół i Okręgu do odwołania stanu epidemii lub złagodzenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów umożliwiających przyjmowanie składek. Uwaga czasowe zawieszenie nie dotyczy przyjmowania składek ...... więcej

Zarządzenie Dyrektora biura nr 5/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

Komunikaty | 2020-04-14 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W nawiązaniu do Zarządzeni a Dyrektora biura m 3/2020 z dnia 17.03 .2020 r., nr 4/2020 z 31.03.2020 r. oraz zastosowanych dodatkowych kroków w walce z koronawirusern przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza się ograniczenia, w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach, do dnia 30 kwietnia 2020 r.…… ograniczenia w pracy biura http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/25/wiadomosci/204331/pliki/zarzadzenie_dyrektora_biura_nr_52020_w_sprawie_wprowadzenia_dodatkowych_dzialan_w_celu_zapobiegania_zakazeniom_i_chorobom_zakaznym.pdf" ...... więcej

Uwaga wędkarze umożliwia się tymczasowy sposób przyjmowania składek z pominięciem kontaktu ze skarbnikiem koła

Komunikaty | 2020-03-31 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W związku z zaistniałą sytuacja związana z pandemią wywołana przez wirusa Covid – 19 oraz brakiem możliwości przyjmowania składek w siedzibach kół umożliwia się tymczasowy sposób przyjmowania składek z pominięciem kontaktu ze skarbnikiem koła. W tym celu należy: http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/25/wiadomosci/203780/pliki/uwaga_wedkarze_umozliwia_sie_tymczasowy_sposob_przyjmowania_skladek.pdf" target="_blank"> ... więcej

Zarządzenie Dyrektora biura nr 4/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

Komunikaty | 2020-03-31 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W nawiązaniu do Zarządzenia Dyrektora biura nr 3/2020 z dnia 17.03.2020 r, oraz zastosowanych dodatkowych kroków w walce z koronawirusem przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza się ograniczenia w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach, do dnia l5 kwietnia 2020 r.: ograniczenia w pracy biura http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/25/wiadomosci/203777/pliki/zarzadzenie_dyrektora_biura_nr_42020.pdf" target="_blank ... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama